Voorwaarden

Echopraktijk Zeeland hanteert de onderstaande voorwaarden bij haar werkzaamheden.
Van cliënten wordt verwacht dat ze kennis hebben genomen van en akkoord gaan met onderstaande bepalingen.

  • Het pretecho consult is bedoeld om ouders de mogelijkheid te bieden hun baby te bekijken tijdens de zwangerschap. Het maken van een echo geeft geen garantie op een gezond kind. Het doel van de echo is daarom ook op geen enkele wijze medisch diagnostisch. Het maken van de echo heeft dus niet als doel afwijkingen te signaleren. Desondanks zal in geval van duidelijk afwijkende bevindingen, in overleg met u, uiteraard contact worden opgenomen met de behandelende arts, verloskundige of gynaecoloog.
  • Door akkoord te gaan met de aanvang van het consult is het de cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. De volledige verantwoordelijkheid voor de zwangerschap blijft in handen van de behandelende verloskundige en/of arts.
  • Ondanks tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek is nooit aangetoond dat het ultrageluid waardoor het echobeeld tot stand komt schadelijke effecten heeft voor moeder of baby. Echopraktijk Zeeland neemt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele directe dan wel indirecte schadelijke effecten op lange termijn.
  • Zonder schriftelijke toestemming van Echopraktijk Zeeland is het geheel of gedeeltelijk overnemen van het beeld- en tekstmateriaal uitdrukkelijk verboden. Echopraktijk Zeeland zal zonder toestemming van de cliënt geen informatie of beeldmateriaal ter beschikking stellen aan derden.
  • Echopraktijk Zeeland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe dan wel indirecte schade voortvloeiende uit haar werkzaamheden.